آشکارساز امواج تراهرتز در محدوده 100 گیگا هرتز تا 3 تراهرتز عمل می کند و از نظر حساسیت در مرتبه متوسط قرار دارد. از این آشکارساز تراهرتز می توان برای کاربردهای صنعتی، آموزشی و پزشکی استفاده کرد. یکی از کاربرد های محبوب این آشکارسازها تصویر برداری عبوری تراهرتز با کمک منابع قوی تابشی می باشد که در کاربردهای امنیتی اهمیت دارد. امتیاز این آشکارساز توان مصرفی پایین آن و عملکرد در دمای اتاق می باشد که با قیمتی مناسب در اختیار مشتریان قرار می گیرد. محدود فرکانسی این آشکارساز بنا به در خواست مشتریان گرامی قابل تنظیم است. برای استفاده از این آشکارساز باید از سامانه های دارای پره چرخان (Chopper) استفاده کرد تا بهترین عملکرد را داشته باشد.