طراحی و ساخت انواع تراشه های میکروفلوییدیکی پسیو و اکتیو به منظور آنالیز های سلولی، تست های سریع در محل و … قابل ساخت از مواد مختلف با توجه به کاربرد و ویژگی های مورد نیاز مکانیکی و اپتیکی تا سایز کانال ۵ میکرومتر