آدرس: تهران، خیابان حبیب اله، خیابان شهید قاسمی، پارک علوم و فنون دانشگاه شریف، پلاک 63، طبقه همکف، کدپستی 1459973881

تلفن: 66165990