دنیایی بهتر می سازیم

شرکت سرآمدان راستین کاوشگران ورنا در سال 1399 با اهداف ذیل در حوزه فعالیت تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی و پزشکی تاسیس گردیده است

طراحی و ساخت تجهیزات و افزاره های پیشرفته

ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی

ارائه خدمات مشاوره و مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی

انتقال و ارتقا تکنولوژی از خارج به داخل کشور

تهیه استانداردها و دستورالعمل های فنی

 تامین تجهیزات و پشتیبانی فنی امور مهندسی

این شرکت با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص (5 نفر با مدرک دکتری، 4 نفر با مدرک کارشناسی ارشد و 3 نفر با مدرک کارشناسی) و با سرلوحه “سرکو یا کاری نمی پذیرد یا به بهترین نحو ممکن به پایان می رساند” در حال ارائه خدمات مهندسی به صنایع الکترونیکی، پزشکی، نظامی و آزمایشگاهی کشور می باشد و با اتکا به 20 سال سابقه آزمایشگاهی و پژوهشی، خود را در ارتقا دانش این مرز و بوم و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد برای کشور سهیم می داند.