قابلیت حذف نویز مغناطیسی محیطی بیش از ۱۰۰ مرتبه در رنج‌های میکروتسلا، نانوتسلا، و چند صد پیکوتسلا