• سنسور فلاکس‌گیت چیست؟

روش‌های گوناگونی برای اندازه­گیری برداری میدان مغناطیسی وجود دارد که در هر روش پدیدة فیزیکیِ خاصی میدان مغناطیسی را به کمیتی دیگر (که با دقت زیاد قابل اندازه­گیری است) تبدیل می­کند. یکی از انواع سنسورهای مغناطیسی برداری سنسور فلاکس‌گیت می‌باشد.

سنسور­های فلاکس­گیت برای اندازه­گیری میدان­های DC و یا AC با فرکانس پایین به کار می­روند. گسترة حساسیت این سنسورها از تا  می­باشد. این سنسورها با استفاده از این اصل که میزان تراوایی مغناطیسی مواد فرومغناطیس و فریت­ها با اعمال میدان تغییر می­کنند و در حالت اشباع بسیار کم می­شوند، کار می­کنند و به این خاطر به این اسم خوانده می­شوند که مانند دریچه­ای شار مغناطیسی عبوری از خود را در حالت اشباع و غیر اشباع کنترل می­کنند.

سنسور های فلاکس گیت در زمینه های مختلفی مانند زمین شناسی، ثبت سیگنال‌های حیاتی، تست های غیر مخرب، بدست آوردن نقشه مغناطیسی یک منطقه، فضاپیماها، و سیستمهای حذف نویز فعال، به کار می­روند. همچنین این سنسورها در سیستم­های راه یابی در وسایل نقلیه و هواپیماها به کار می­روند.

این سنسورها به علت نداشتن قطعه متحرک، رنج دمایی بالا، حساسیت خوب، مصرف انرژی کم و قابل اطمینان بودن، بسیار مورد توجه قرار گرفته­اند. همچنین این سنسور ها از بسامد های DC تا چند کیلوهرتز را پوشش می­دهند. همچنین با این سنسورها می توان به حساسیت دمایی 1ppm/K رسید.

  • اصول عملکرد سنسور فلاکس‌گیت

سنسور مغناطیس فلاکس‌گیت از یک هسته فرومغناطیسی درون یک سیم پیچ تحریک و یک سیم پیچ ثانویه تشکیل شده است. البته پیکربندی هندسی هسته در طراحی‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. اصول کار این سنسور بر این اساس است که با اعمال جریان AC به سیم پیچ تحریک، هسته مغناطیسی به اشباع مغناطیسی مثبت و منفی می­رسد. تغییر شار مغناطیسی منجر به القای ولتاژ در سیم پیچ ثانویه می­گردد. در صورتیکه هیچ میدان مغناطیسی وجود نداشته باشد، شار مغناطیسی هسته تنها به میدان ایجاد شده توسط سیم پیچ تحریک بستگی دارد. هسته معمولا در اشباع مغناطیسی به سر می‌برد و دو جهت اشباع سهم یکسانی در دوره تناوب تحریک خواهند داشت. تغییر شار مغناطیسی بین دو حالت اشباع باعث القای ولتاژ در ثانویه می­گردد. اگر مولفه­ای از میدان مغناطیسی خارجی در راستای هسته حضور داشته باشد، زمانی که هسته در یکی از حالت‌های اشباع می­گذراند افزایش می­یابد. این تغییر منجر به انتقال ولتاژ القا شده در سیم پیچ ثانویه می­گردد. با آشکارسازی اندازه این انتقال می­توان میزان شار خارجی را محاسبه کرد.

مشخصات محصول‌

ParameterValue
Analogue output
Analogue dynamics range
Frequency rangeDC to 1 KHz
Power supply to
Current ( For 3-axis)60 mA (for low power version)
Operating temperature-20 to +40 OC
Size ( Sensor with electronic) (for full packed version)
White noise20-60 pT/rtHz